Obr.2-Orientace-pravé-nohy-Adama-Ondry-při-zatížení